بدترین آدما بی غیرت هاشن هر خوشگلی یه صاحب داره خونه

بدترین آدما بی غیرت هاشن سخت میبنی آدما بی قیمت باشن بالاخره اینو میفهمی فدات شم یه مرد کم داری یه آغوش یه حواس جمع زود میفهمی رو آب داره خوبه هر خوشگلی یه صاحب داره خونه بی صاحب باشی میشی دستمالی هر پیله ولی که توی تی وی (TV ) و ماهواره بوده تو نیستی یه حس معمولی آره همیشه همه کس من بودی تو واسه من قشنگ ترین حسی با هم به جاهای قشنگتری می رسیم پیش تو چه سخته انکار یک حس عجیبی مثل وقت افطار شدی ساحل و روحم قشنگی تو

/ 0 نظر / 33 بازدید